Các mẹ cho e hỏi. Bé mấy tháng mới biết da trắng hay đen nhỉ? Bé nhà e hiện tại lúc nhin trắng lúc nhìn đen. Kiểu theo thời tiết ý. Bé dc 2thang7 ngay r ạ.