Mấy mom bong nút nhầy xong bao lâu đẻ vậy ạ. E từ 12h30p đến giờ 4h mở 1phan. Huhu.