các mẹ ơi giúp e với.. e muốn uống sữa ông thọ cho sữa đặc và nhiều hơn.. bé nhà e hơn 3 tháng rồi.. k biết uống vào lúc nào là tốt nhất ạ... uống sữa ông thọ bé có bị đi ị hay táo j k vậy..? và mẹ có béo lên k vậy..? giúp e vs ạ