E cắt bông gòn cho con đây ạ
Mấy mom có làm vậy ko
Vào tâm sự đi mấy mom