K còn gì để nói các mẹ ạ,e bầu sắp sinh r ma ck đi lam xa về là bbe nhậu nhẹt,e bực k lm j đk,tức quá ra sân ngồi khóc,ck e k dỗ dành k 1 lời nào thì thôi,nó còn đi tìm nón cho e đội để ngồi cho đỡ sương.hix