Các mom cho em hỏi ? Em có bầu 12 tuần 3 ngày nhịp tim thai 162l/phút vậy là gái hay trai ạ