Cho e hỏi có mom nào sinh mổ mà trưa đầy tháng đã quan hệ k ạ