Mk sắp sinh e bé.
Mây mom cho mk hỏi bé sơ sinh nen dùng sữa tắm hay tắm lá vậy.
Thanks