Mình dks sinh 23/11. Vẫn chưa có hiện tượng đau j nhưng vừa xog đi vệ sinh thấy có ra chút dịch nhờn. Như đờm mũi đặc màu trắng tinh. Ko có máu báo gì cả. Thì đây là dấu hiệu sắp sinh hay là dịch viêm âd hả các mẹ