Các mẹ cho e 500 lời khuyên , uống similac 2 3 ngày ị 1 lần , glico tận 4 ngÀy , e đổi sữa j mát cho con bh ạ . Con e mới 1m22d :(( e stress qâ