Các mom cho em xin chút kinh nghiệm khi đi sinh với ạ. Chả là e đc 36 tuần rồi nghĩ đến đi đẻ thôi là nước mắt cứ tuôn như mưa e sợ lm.