Có mom nào từng siêu âm con bị nhầm giới tính chưa ạ?e có 2 đứa bạn lúc siêu âm bảo gái đến khi đẻ ra lại là zai và ngược lại siêu âm 16 tuần con gái 22 tuần con trai.E hoang mang quá vì e siêu âm hơn 12 tuần bảo hơn 90% là gái nhưng hơn 14 tuần lại bảo zai.E nhìn màn hình siêu âm cũng thấy có u lên giữa 2 chân nhueng e vẫn có linh cảm là con gái vì nếu con giống e thì phần mu e cũng to và cao ,ck e hay trêu là vừa 1 bàn tay