Bụng ntn đã tụt chưa hả các mẹ?
Em bầu 37w. Dự sinh 24/10. Mấy hôm bụng đau lâm râm như đến tháng ý ạ. Bầu con so thì thường sinh sớm hơn dự sinh ko ak?