có mom nào như e k. cứ bồng con là nó khóc đưa cho người khác lại im. ai cũng bảo mẹ k biết bồng con. mà e bồng bế cũng như ngta thôi mà. huhu.