Các mẹ sinh mổ cho em hỏi chút
Em sinh mổ ở VinMec được 6 ngày rồi, bác sỹ khâu chỉ tự tiêu. Hôm qua soi gương em có thấy đầu vết khâu bên trái có một đoạn chỉ ngắn nó thừa ra ngoài. Các mẹ cho em hỏi mình có phải đi cắt đoạn chỉ đó ra không? Hay cứ để cho nó tự tiêu ạ