Đang cho bé trai 3 tháng bú ăn tàu hủ mỗi ngày có ảnh hưởng đến con ko các mom