Các mom cho minh hỏi con mình 2 tháng rồi. Phía sau đầu con mình (thóp sau í) có 1 rãnh lõm không liền như vậy có sao ko? Và làm sao để nó liền lại dc ak. Hic