Em đi chết đây ạ!Sáng nay em mới đi khám sk định kì của công ty.Bụng bầu 20tuần đã lúp lúp,em đã mặc đồ bầu vậy mà bác sĩ vẫn chụp x-quang