Các mẹ ơi cho e hỏi là các mẹ mang thai có bị thâm nách k ạ!!!
E 19w, mới phát hiện nách đã bị thâm. Buồn quá