Có mn con hay bị trớ k ạ? Con em hnay trớ 3 lần phun vòi rồng ngay sau khi ti hoặc đang ti cũng trớ. Ti xong e k dám thay đổi tư thế j nhưng bé cứ ngọ nguậy í, có lần e bế dốc lên cho ợ hơi ra rồi xong vẫn trớ :(( Có cách j cải thiện k cm?