Cho E hỏi cả nhà 7 tháng ăn sữa chua này được chưa ạ???