Bé nhà mẹ nào lười uống nước thì các mẹ sắm bình này đi ạ!!! Uống tùm tụp, bao nhiêu cũng hết,nếu ngày trước nước hoa quả ép phải uống đếm thìa thì giơ cho vào bình con tự uống 1 hơi hết luôn