Các mom oi con em 2tháng10 đã bjt lật roy xin hoi nhuzay co som lm ko ?