Nguyễn Hoàng Bảo An ra mắt các mom ạ...con 6 ngày tuổi. Sinh non 37w đươc 2,5kg...