Nên bổ sung canxi loại nao tot ha các me. Con e duoc 4m