Có mẹ nào dùng thuốc này chưa ạ? Có nhiều sữa ko cho em tí kinh nghiệm với ạ !