Cm ơi. Nay e đi làm đks ở pshn. Siêu âm 36w con nặng 3180g. Nhưng e lại ra thái thịnh siêu âm lại thì con chỉ đc 2600g
Hic. Vậy ở đâu mới đúng nhỉ cm. Chênh lệch nhiều quá :((