Các mom trong hội cho e hỏi, bé nhà e tròn 3 tháng e định cho bé đi uống rota.. Thì có 3 loại này : thì loại của mỹ vs bỉ loại nào tốt hơn ???
Rota Việt Nam: 350k/l uống 2 lần
Rota mỹ : 580k/l uống 3 lần
Rota bỉ: 860k/l uống 2 lần