Cm giúp e với ạ. Vì tập 1 nên e chưa có kinh nghiệm. Gà nhà e 25 này tiêm mũi lao. Cm cho e ít kinh nghiệm để con đi tiêm sao cho đỡ đau và sốt. Thanks cm nhiều