Ngày thứ 2 cai sữa cho cún. Khóc miết. Thương quá đi. Dù biết cai sữa là bước sang giai đoạn mới. Nhưng vẫn thương lắm. Đêm đêm con cứ ạ ạ. Nhìn thấy mẹ là ạ rối rít. Ai hiểu được nỗi lòng người mẹ. Thương con nhiều quá. Mẹ căng sữa, con thì khóc đòi sữa. Khóc đến lả người mới chịu uống sữa ngoài.
Có mẹ nào đang cai sữa như e ko ạ