Chia sẻ vs mẹ nào chưa tập được cho con ti bình. Trộm vía. Cũng k biết do con thích bình này hay do bình giống ti mẹ.mà con em uống sữa ngoài toàn phải đút thìa. Mà từ khi sắm bình này về cho em í là mẹ và bà nội nhàn hơn bao nhiêu... em đã tốn k biết bao nhiêu thể loại bình kể cả pigeon hàng người nhà mua về từ Nhật...