Có mom nào con bị hăm nặng mà chữa khỏi rồi xin chỉ giáo với ak.e rửa nước chè bôi thuốc mà chả ăn thua mãn tính mất thôi chán quá