Huhu nếu con biếng ti nhưng mẹ chưa muốn cho con ăn dặm sớm với chưa muốn cho con uống sữa ngoài vì con chỉ mới 3m20d thì phải lsao ạ.
lsao để bé ti ngon lành lại đây mn. dạo này e stress lắm r ạ, con e ngày cực kỳ biếng ti huhu
giúp e kinh nghiệm với ạ, e rầu mà người xơ xác luôn