Gà nhà e bị thuỷ đậu hai hôm nay, đi bs nói gio cho thuốc tím bôi, khi nào có mủ thì tái khám cho kháng sinh, mà gà nhà e mới 1 tháng 12 ngày, con k sốt, chỉ quấy thôi ma e đã mệt rồi