2 tháng đã ăn được kem và ún trà sữa chưa hả các mẹ.?. Có sợ con bị đi ngài ko ạ??