Các mom sinh mổ ơi. Bao lâu thì chúng ta ăn đc gạo nếp như xôi, cơm nếp .... những thứ làm từ nếp ak???