Các mom ơi e nhiều sữa con em bú không hết. Sữa thừa căng ngực quá e toàn vắt ra xong tự uống luôn. Xong có ng bảo e là " con này ở bẩn"
E bực lắm các mom ah. Sữa mẹ cho con bú mà kêu e ở bẩn là sao. Tiện đây có mom nào tận dụng sữa mẹ làm gì ko chứ thừa sữa e bỏ uổng quá