Mấy m cho e hoi.con e 7 ngày rụng rốn.ở rốn có chồi cục thit như hạt đâu. Giờ bé 1 tháng rùi nhưng rốn vẫn còn chảy dịch hơi hôi.vây có cần di khám k ạ.nêu kham thì khám ở khoa nào ạ