Cm ơi đau lòng quá. Bé nhà e 6m rồi. Bị nấm miệng chắc cũng 2 tháng trời rồi. Cho đi khám bsi cho daktarin về bôi miệng. Cũng hết rồi sau lại bị lại. E bôi đến tuýp thuốc t3 rồi mà con vẫn chưa khỏi hẳn. Cứ nghỉ thuốc đc 2 3 hôm lại bị lại. Mà trên cái lưỡi bé lớp trắng nó dầy quá e tưa cho bé ngày 1 lần bằng gạc rơ lưỡi mà chảy cả máu ra cũng k hết. Xót quá cm ơi