Các mom ơi. Em sinh bé được 5 hôm mà giờ vết khâu n bục chỉ.