các mẹ cho e hỏi e sắp sinh 2 bé gái mà chưa biết đặt tên đôi như thế nào.các mẹ cho e xin cái tên với (e muốn đặt tên 2 bé cùng tên khác đệm.Mà ck e họ Tô e họ Đỗ.e muốn để cả họ bố họ mẹ r đặt đệm và tên con) .e cảm ơn