Có mẹ nào sinh bé ở viện 108 được cắt rốn laze k ạ? Giúp e với. Bé nhà e được 8 ngày tuổi. Hôm qua bị chảy máu ở rốn ạ. Khi e phát hiện thì đã khô rồi. Cô hộ lý tắm cho bé vẫn vệ sinh cho bé bình thường và bảo là không sao ạ. Nhưng nay e vẫn thấy chảy máu. Nhà e ở xa mà con bé quá đưa đi viện thì xót quá các mẹ ạ. Mẹ nào biết vụ này chỉ e với vì cô tắm bé cứ bảo là không sao