Mình đã thành công nuôi hai con một nhóc gần 6 tháng một nhoc 30 tháng hoàn toàn sữa mẹ nhé.jo sắp đi làm hút cho anh vân dư sữa cất tủ lạnh trữ đông nữa. Chia sẻ kinh nghiệm nhiều sữa các mẹ nhé.bé càng nhỏ các mẹ gọi sữa về càng nhanh càng dễ nhé.