Cho em hỏi chút- tính 3 tháng 10 ngày (100 ngày) thì lịch âm hay dương đấy ạ
E muốn dùng mẹo giá với lá hẹ khua lợi cho con để mọc răng ko sôt ý mà