Ít sữa làm cách nào các mon . Mình ăn ngũ cốc chân dê , lá nam lợi sữa dân tộc thái, chè vằng rồi sữa ông thọ . Ui cha chỉ thấy béo . Có cách nào nữa k các mon