E nghe nói nhịp tim của con dưới 140 là trai. Trên 140 là gái ko biết có chuẩn ko nhỉ các mẹ