Các mẹ ơi giúp e với . E vừa mổ đẻ hqua v bjo e đang bị đau dạ con quần quại + với đau vết mổ e khóc như mưa luôn các mẹ ạ. Các mẹ ai đã tưng bị như e v có cách j giảm đau tốt nhất mách e với ạ. E cảm ơn ạ.