em là thành viên mới vừa chuyển nhà sang hội gà ạ! các c xem giúp e nhịp tim thai của e có thấp k ạ