e được thai 36 tuần rồi mà nhịp tim có 142/p có bị ls k hả các mẹ