E thề là chửa hơn 4 tháng r. E rất ngại và k thích quan hệ. dạo này sao cứ thấy Ck đòi hỏi. Tội tội nhung e kệ huhu